เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สิงห์บุรี เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี”


17 เม.ย. 2567, 16:38สิงห์บุรี เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี”

จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เตรียมจัดงานมหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” ชวน ช้อป ชิม ชม มนต์เสน่ห์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง สร้างรายได้ให้กับชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง
นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวจรรยาวรรธน์ อ้วนตา พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.อ.ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี และร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมกันจัดขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี
 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและผู้ประกอบการภาคการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อีกทั้ง เพื่อเชื่อมโยงสินค้ากับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนไปสู่ภูมิภาคอื่น เข้าสู่ตลาดดิจิทัลและเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการจัดงาน  “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กว่า 20 คู่ การสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟ/Food Blogger การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดฯ การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สินค้าอุตสาหกรรม กว่า 160 ร้านค้า จาก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน    คือ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง นอกจากนี้ กรมการกงศุล กระทรวง  การต่างประเทศ มีบริการจัดทำพาสปอร์ตใหม่และต่อพาสปอร์ตเดิม ตลอดช่วงการจัดงานอีกด้วย
        ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.