เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปานปรีย์ หารือ เลขาธิการ OECD ยื่นเจตจำนง เข้าร่วมเป็นสมาชิก


17 เม.ย. 2567, 15:59ปานปรีย์ หารือ เลขาธิการ OECD ยื่นเจตจำนง เข้าร่วมเป็นสมาชิก
 

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับ นายมาทีอัส คอร์มัน เลขาธิการองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) เพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าเป็นสมาชิกและย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะเป็นสมาชิกซึ่งจะจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย


หลังจากนั้น นายปานปรีย์ ได้เข้าร่วมการหารือวาระพิเศษกับคณะมนตรีของ OECD เพื่อขอรับการสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิกและเริ่ม พิจารณาโดยเร็ว พร้อมทั้งได้นำเสนอจุดแข็งของไทยและผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับร่วมกันจากการเข้าเป็นสมาชิกของไทย ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยที่พึ่งพาได้และมีพลวัต” (reliable and impactful Thailand) ที่ผ่านมา ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เข้าร่วมโครงการ Country Programme กับ OECD เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไทยเป็นภาคีตราสารทางกฎหมายของ OECD 10 ฉบับ และเข้าร่วมกลไกต่างๆ มากถึง 48 กลไก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก โดยการเข้าเป็นสมาชิก OECD จะเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ไทยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.