เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผวจ.ชุมพร ร่วมพิธีขึ้นเบญจา การเทิดทูนบูชา เป็นการต่ออายุให้กับผู้สูงอายุ เน้นการแสดง ความกตัญญูต่อบุพการี


13 เม.ย. 2567, 13:15ผวจ.ชุมพร ร่วมพิธีขึ้นเบญจา การเทิดทูนบูชา เป็นการต่ออายุให้กับผู้สูงอายุ เน้นการแสดง ความกตัญญูต่อบุพการี
วันที่ 13 เมษายน 2567 นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ผู้สูงอายุและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เมืองชุมพร รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติ จากทุกท่านมาร่วมทำกิจกรรมกับเทศบาลเมืองชุมพร 

ในวันนี้ การที่ประเพณีสงกรานต์ของไทยยังถือปฏิบัติและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ เป็นเพราะความหมาย คุณค่าและสาระที่แฝงอยู่ทั้งคุณค่าต่อครอบครัว เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุและผู้อาวุโส ทำให้เกิดความรักความผูกพันภายในครอบครัว

เทศบาลเมืองชุมพร ได้ฟื้นฟูประเพณีขึ้นเบญจา เพื่อเป็นการเทิดทูนบูชา เป็นการต่ออายุให้กับผู้สูงอายุ เน้นการแสดงความกตัญญูต่อบุพการี ที่สำคัญผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกว่า บรรดาลูกหลานไม่ทอดทิ้งยังให้ความสำคัญ และเชื่อว่าเป็นการเดินทางไปสู่สวรรค์โดยการนำของลูกหลาน มักปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่ลูกหลานมักจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ผู้สูงอายุทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน เป็นบุคคลที่อยู่อย่างมีคุณค่า เป็นคลังปัญญาให้ลูกหลานสืบต่อไป

                                               
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.