เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รมว.ทส. เร่งหารือตำรวจสอบสวนกลาง หาทางออกเพื่อพิทักษ์ปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ


13 เม.ย. 2567, 11:37รมว.ทส. เร่งหารือตำรวจสอบสวนกลาง หาทางออกเพื่อพิทักษ์ปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ
นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า จากหารือร่วมกันระหว่าง ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.ท อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การถ่ายโอนภารกิจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สืบเนื่องจาก กตร.มีมติให้ถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดของ บก.ปทส. ให้ทส. รับไปดำเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยืนยันว่า ยังไม่มีความพร้อมรับภารกิจงานด้าน “การสอบสวน” มาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมและบุคลากรด้านการสืบสวน
 น.ส.บุณณดา กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯจะทำหนังสือยืนยันความเห็นดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบต่อไป 2.ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ บช.ก.โดย บช.ก.พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม และข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติต่อไป

“พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและยุติธรรมกับทุกฝ่าย ดังนั้นต้องมีการเร่งประสานหารือ เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างยั่งยืน” น.ส.บุณณดา กล่าว
 


ที่ผ่านมา ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายรัฐบาล “เศรษฐา ทวีสิน” ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในปัจจุบันให้ยั่งยืนมากที่สุดนั้น

ทางทส. จึงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน” ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) และแผนปฏิบัติการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในพื้นที่ดำเนินการโครงการ รวมถึงรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ เพื่อเดินหน้าโครงการต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.