เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เผย ครม.มอบ มท.-ผู้ว่าฯกปภ. ทบทวนปรับแผนผลิตน้ำประปา รับมือหน้าแล้ง


9 เม.ย. 2567, 15:24นายกฯ เผย ครม.มอบ มท.-ผู้ว่าฯกปภ. ทบทวนปรับแผนผลิตน้ำประปา รับมือหน้าแล้ง
วันนี้ ( 9 เม.ย.67 )  เวลา 11.20 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ได้กล่าวถึงที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าการการประปาภูมิภาค (กปภ.) เร่งทบทวนปรับแผนการผลิตน้ำประปาและโครงข่ายท่อน้ำประปาในหลายพื้นที่สำคัญในจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ และให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค ซึ่งปัญหาน้ำประปาถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะช่วงนี้เข้าหน้าแล้งแล้ว

รวมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนช่วยดูแลอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น กระทรวงคมนาคม เตรียมการเรื่องการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ห้องน้ำ และสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สะอาดและพร้อมใช้งาน รวมถึงดำเนินการเข้มงวดห้ามดื่มแล้วขับ โดยจะให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กวดขันและจับกุมคนที่ดื่มแล้วขับ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการสูญเสียโดยไม่จำเป็น โดยให้กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางจราจร

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.