เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ด่านสิงขร เตรียมย้ายจุดขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำมาอยู่ในฝั่งไทย


8 เม.ย. 2567, 07:41รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ด่านสิงขร เตรียมย้ายจุดขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำมาอยู่ในฝั่งไทย
วันนี้ 7 เมษายน 2567 ที่อาคารด่านพรมแดนด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ตรวจติดตามการดำเนินโครงการศูนย์ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบฯ นายอำเภอเมืองประจวบฯ ด่านศุลกากรฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ฯลฯเข้าร่วหารือและรับมอบนโยบาย

 

 

 ทั้งนี้ในช่องทางด่านสิงขรปัจจุบันเป็นพื้นที่จุดผ่อนปรนพิเศษทางการค้าไทย-เมียนมาร์ ซึ่งยังไม่ใช่ด่านผ่านแดนถาวร ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งบริเวณขนถ่ายสินค้า (No man land) เป็นพื้นที่อ้างสิทธิระหว่างไทย-เมียนมาร์ มีความแออัดในการขนถ่ายสินค้า และไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสุขอนามัย เช่น น้ำเสียจากสินค้าทะเลสด และขยะ ที่ผู้ประกอบการไทยและพม่า ทิ้งไว้ไม่มีใครรับผิดชอบ รวมถึงมีความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯในการนัดประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ เพื่อกำหนดมาตราการร่วมกัน และให้กระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม การกำหนดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย จะสามารถใช้กฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพได้

 

 

 

 


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านพรมแดนด่านสิงขร รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ทั้ง 2 ประเทศมีความพร้อมในการเปิดด่าน ซึ่งในวันที่ 24 เม.ย. นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการนำสินค้าภาคการเกษตรเข้ามาสู่ราชอาณาจักร โดยเฉพาะสินค้าประมง จึงมอบหมายกรมประมงและองค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นตลาดตรวจรับสินค้าภาคการเกษตรอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด อีกทั้งเร่งพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรให้หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นโมเดลต้นแบบทั้งภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอื่น ๆ และจะนำเสนอ ครม. ในภาพรวมต่อไป**ด้านนายสมชาย ปี่แก้ว นายก อบต.คลองวาฬ กล่าวว่า ในเขตที่มีการขนถ่ายสินค้าในปัจจุบันที่ทางชิปปิ้งไทย และ เมียนมา ดำเนินการอยู่นั้นไม่มีควาสะอาด ทั้งเรื่องขยะ และน้ำเสีย สิ่งเหล่านี้ทาง อบต.คลองวาฬ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตโนแมนแลนด์ จึงอยากฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพูดคุยกับทางชิปปิ้งที่เข้าไปดำเนินการจัดเก็บทำความสะอาดทุกวัน

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.