เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ แจงกรณีเดินทางต่างประเทศบ่อย ชี้เป็นความจำเป็น-ประเทศได้ประโยชน์


3 เม.ย. 2567, 16:00นายกฯ แจงกรณีเดินทางต่างประเทศบ่อย ชี้เป็นความจำเป็น-ประเทศได้ประโยชน์
วันนี้ ( 3 เม.ย.67 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

นายกฯ ย้ำถึงการแก้ปัญหาเรื่อง PM2.5 ว่า รัฐบาลได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เข้าสภาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตหรือในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณฝุ่นที่สูงติดอันดับโลกอยู่ แต่หากเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปีนี้ จำนวนจุด Hotspot ต่าง ๆ ลดลงไปอย่างมาก และจะยังทำงานเรื่องนี้ต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและขอยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคน

สำหรับประเด็นการเดินทางต่างประเทศนั้น นายกฯ ชี้แจงว่าการเดินทางไปต่างประเทศ 10 กว่าครั้งนั้นเกินครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่ควรต้องไป เป็นเรื่องอาเซียนที่มีการประชุมเป็นประจำอยู่แล้ว อีกทั้งรัฐบาลเองยังเป็นน้องใหม่ เป็นผู้นำที่เพิ่งได้เข้าสู่ตำแหน่ง จำเป็นต้องมีการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนนโยบายซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศไทยมีตัวตนในเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ World Economic Forum ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยไม่มีผู้นำเดินทางไปร่วมประชุมกว่า 12 ปีแล้ว ซึ่ง Meeting ต่าง ๆ ใน World Economic Forum เต็มไปด้วยคุณภาพ และเต็มไปด้วยขั้นตอนต่อไปที่เราสามารถนำมาให้ประโยชน์กับประชาชนทุกคนได้ ตลอดจนการเจรจา Free Trade Agreement (FTA) ก็มีผลสัมฤทธิ์ไปแล้ว และกำลังเดินหน้าต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

นอกจากนี้ นายกฯ กล่าวถึงในเรื่องการ Upgrade Aviation Hub  ซึ่งเมื่อวานนี้ (2 เม.ย. 67) ได้มีการประกาศเรื่องแผนงานของการท่องเที่ยว เรื่องของ Finance center เรื่องของ Wellness ซึ่งกำลงทยอยออกมา อย่างไรก็ตามจะต้องใช้เวลา เพราะรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารเพียงแค่ 7 เดือนเท่านั้น โดยเชื่อว่าทุกคนทำงานอย่างหนักและรัฐมนตรีทุกคนมีความปรารถนาดีกับประชาชน ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อเสนอแนะ ยินดีรับฟัง ยินดีรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกคน รัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกทุกคนในทุกเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องของการกล่าวโทษหรือกล่าวหาก็ขอหลักฐานและเหตุผลด้วย เราจะได้ทำงานต่อไปได้ และสำหรับเรื่องกระบวนการยุติธรรม เชื่อว่าประเทศไทยหลังจากที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีการก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้น

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.