เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? และทุกเรื่องน่ารู้ก่อนทำ


28 มี.ค. 2567, 09:07ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง? และทุกเรื่องน่ารู้ก่อนทำ
"ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?"

ประกันรถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้รถทุกคน เพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีเงินชดเชยค่าเสียหายให้โดยประกันรถยนต์มีหลายประเภท แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน โดยประเภทที่คุ้มครองมากที่สุดก็ต้องเป็นประกันชั้น 1

ซึ่งถ้าถามว่าประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง บทความนี้จะมาตอบ ติดตามได้เลย


 ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

- ความเสียหายต่อตัวรถ คุ้มครองทั้งกรณีมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงกรณีรถไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม

- ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

- ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

5 เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจทำประกันชั้น 1

1. เบี้ยประกัน ประกันชั้น 1 มีเบี้ยประกันที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น

2. ความคุ้มครอง แม้ประกันชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองครอบคลุม แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ไม่คุ้มครอง เช่น การขับขี่ขณะมึนเมาสุรา หรือใช้รถเพื่อการแข่งขัน

3. เงื่อนไข ควรศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกัน เช่น วงเงินความคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง

4. การเคลม กรณีเกิดอุบัติเหตุ ควรแจ้งบริษัทประกันโดยเร็วที่สุด และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

5. เปรียบเทียบ ควรเปรียบเทียบเบี้ยประกัน และความคุ้มครองจากบริษัทประกันต่างๆ ก่อนตัดสินใจ


ข้อดีของประกันชั้น 1:

- ความคุ้มครองสูงสุด: เหมาะสำหรับมือใหม่ ผู้ใช้รถบ่อย หรือผู้ที่มีรถราคาสูง

- ความอุ่นใจ: มั่นใจได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุจะมีเงินชดเชยค่าเสียหาย

- ความสะดวก: บริษัทประกันจะจัดการเรื่องซ่อมแซมให้

ข้อเสียของประกันชั้น 1:

- เบี้ยประกันสูง: เมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น

- ยังมีบางกรณีที่ไม่คุ้มครอง: เช่น การขับขี่ขณะมึนเมาสุรา หรือใช้รถเพื่อการแข่งขัน

ก่อนตัดสินใจทำประกันชั้น 1 ควร:

- ศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบเบี้ยประกันจากบริษัทประกันต่างๆ: เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง มั่นคง และมีบริการที่ดี

- เลือกทุนประกันให้เหมาะสมกับมูลค่ารถ: ทุนประกันควรไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่ารถ

- พิจารณาเงื่อนไขและข้อจำกัดของกรมธรรม์อย่างละเอียด: เช่น วงเงินคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง

คำศัพท์น่ารู้

- ทุนประกัน คือจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน

- ค่าเสียหายส่วนแรก คือจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบเอง กรณีเกิดอุบัติเหตุ

- วงเงินคุ้มครอง คือจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในแต่ละกรณี

คำแนะนำ

- ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันชั้น 1 อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกัน

- ควรเปรียบเทียบเบี้ยประกัน และความคุ้มครองจากบริษัทประกันต่างๆ ก่อนตัดสินใจ

- ควรเลือกบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง มั่นคง และมีบริการที่ดี

- ควรขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

เมื่อรู้แล้วว่าประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง แต่ก็ควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อเสนอ และเลือกบริษัทประกันที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนตัดสินใจทำประกัน


คำที่เกี่ยวข้อง : #ประกันชั้น 1  
Recommend News
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.