เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชมภาพ สีสันฤดูร้อน อุทยานแห่งชาติคลองลาน


25 มี.ค. 2567, 17:39ชมภาพ สีสันฤดูร้อน อุทยานแห่งชาติคลองลาน
 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลานเก็บภาพบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติคลองลานในฤดูร้อนมาฝาก ภาพของดวงอาทิตย์ที่กำลังโผล่พ้นขอบฟ้า กับแสงแดดอุ่นๆในฤดูร้อน ท่ามกลางต้นไม้ในป่าเต็งรัง เบญจพรรณ  ของอุทยานแห่งชาติคลองลาน

ที่มา : อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  12 (นครสวรรค์)

Recommend News

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.