เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชลประทานบุรีรัมย์" แจ้ง 7 อ่างเก็บน้ำ ต่ำกว่าเกณฑ์ งดปล่อยน้ำทำนาปรัง


5 มี.ค. 2567, 13:43"ชลประทานบุรีรัมย์" แจ้ง 7 อ่างเก็บน้ำ ต่ำกว่าเกณฑ์ งดปล่อยน้ำทำนาปรัง
สถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่อยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 16 แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่าง 158 ล้านลูกบาศก์เมตร ของความจุอ่างทั้งหมด 295 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 7 อ่าง ที่มีระดับน้ำกักเก็บต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งได้ประกาศงดปล่อยน้ำให้ทำนาปรัง เพื่อเก็บน้ำไว้ผลิตประปาไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน และผู้ประกอบการส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญ 2 อ่างใหญ่ ที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บอยู่ 39 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุรวมกัน 2 อ่าง 56 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งหากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ปีนี้ปริมาณน้ำยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติภัยแล้งขาดแคลนน้ำเหมือนปี 2563 ที่ผ่านมา ทางชลประทานก็ได้ทำการสูบผันน้ำจากลำน้ำมาศมาเติมสำรอง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการผลิตประปาบริการประชาชนได้ตลอดฤดูแล้งด้านหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลในตัวเมืองบุรีรัมย์ใช้น้ำดิบในการผลิตประปาเฉลี่ยวันละ 42,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปริมาณน้ำดิบ 2 อ่างรวมกัน มั่นใจว่า เพียงพอใช้ผลิตประปาได้ตลอดทั้งปี 67


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.