เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โครงการคชอาณาจักร แถลงข่าวจัดงานวันช้างไทยยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการละลึกถึง ความองอาจสามารถของช้างไทยในอดีต จนถึงปัจจุบัน


4 มี.ค. 2567, 12:28โครงการคชอาณาจักร แถลงข่าวจัดงานวันช้างไทยยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการละลึกถึง ความองอาจสามารถของช้างไทยในอดีต จนถึงปัจจุบัน
วันนี้( 4 มีนาคม 2567 ) ที่บริเวณลานแสดงช้างโครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายกรีติคุณ กรีธาพล ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกระโพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพบ้านตากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนคนเลี้ยงช้างในพื้นที่ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันช้างไทย ในวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่จะถึงนี้

นายกรีติคุณ กรีธาพล ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ในนามตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง และควาญช้างโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ สังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการช่วย เหลือช้างเร่ร่อนในอดีตจนถึงปัจจุบัน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มีช้างเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 200 เชือก เนื่องด้วย วันช้างไทย 13 มีนาคม ของทุกปีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทย สนใจช้าง รักหวงแหนช้าง ให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากขึ้นและในปีนี้ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้จดจำและภาคภูมิใจในเกียรติประวัติขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ทำหน้าที่ดำเนินกิจการสวนสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลส่งเสริมการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ การศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์สัตว์นานาชนิดเพื่อรักษา และอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์ จึงได้จัดทำผ้าป่าเพื่อช้างอีกด้วยโดยกิจกรรมในวันช้างไทย 13 มีนาคม 2567 มีดังนี้ การบวงสรวงองค์พระครูปะกำ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก แห่กองผ้าป่า พร้อมด้วยขบวนนำช้างคืนถิ่น การรำบวงสรวงพิธีเปิดกิจกรรม และเลี้ยงโต๊ะจีนอาหารช้างเลี้ยงพระเพล พร้อมทอดผ้าป่าเพื่อช้างกิจกรรมการเรียนรู้จากสวนสัตว์ทั่วประเทศไทย ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในช่วงเย็นก็จะมีการ รำวงย้อนยุค ฉลองผ้าป่าเพื่อช้าง และขณะนี้ประเทศไทยของเรา เข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ซึ่งก็จะมีผลกระทบกับช้างที่เลี้ยงในโครงการคชอาณาจักรบ้าง ซึ่งทางได้ให้การดูแลช้างเป็นอย่างดี ไม่ว่าการนำช้างหลบร้อนตามเรือน หรือพุ่มไม้ แม้กระทั่งการนำอาหารที่แช่เย็นให้ช้างได้กินคลายร้อน ทั้งแตงโมง สับปะรด ต้นอ้อย ที่ทางทีมงานโครงการคชอาณาจักรจะได้จัดมาเลี้ยงช้างคลายร้อน ที่สภาพที่อากาศร้อนในหน้าแล้งของปีนี้ ช้างจะได้รับการดูแลเป็นช้างอย่างดีจากทีมงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.