เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุพรรณบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


29 ก.พ. 2567, 12:47สุพรรณบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567
ที่วัดคลองชะโด ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะสงฆ์อำเภอศรีประจันต์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567 มีพระศรีประจันตคณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ เจ้าอาวาสวัดอดนบุบผาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลปกครองสุพรรณบุรี อัยการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระครูปัจจันตเขตวิธาน เจ้าอาวาสวัดคลองชะโด พระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมพิธี 64 รูป และข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวน 230 คน 


ด้วยที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2566 มติที่ 746/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช  2567 จำนวน 12 ครั้ง โดยหมุนเวียนตามไปวัดต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยยืดวันที่ 28 ของทุกเดือน 


จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตามวัดต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.