เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นพ.สสจ.กาญจน์ เผย ! โครงการพาหมอไปหาประชาชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง กว่า 6,000 คน


26 ก.พ. 2567, 19:55นพ.สสจ.กาญจน์ เผย ! โครงการพาหมอไปหาประชาชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง กว่า 6,000 คน
วันนี้ 26 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.67 ที่บริเวณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำแพทย์เฉพาะทาง 18 คลินิก ให้บริการประชาชน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

 

 1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี มีผู้เข้ารับบริการ 1,697 ราย ได้รับการอัลตราซาวด์ 40 ราย พบก้อนที่ตับ 9 ราย 2. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มีผู้เข้ารับบริการ 398  ราย  ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่75 ราย 3.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม มีผู้เข้ารับบริการ 465 ราย  อัลตราซาวด์ 33 ราย ตรวจแมมโมแกรม 26 ราย  FNA  4 ราย 4.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มีผู้เข้ารับบริการ 358 ราย  ส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcope) 23 ราย ตรวจอัลตราซาวด์ในช่องคลอด 5 ราย 5.คลินิกจักษุ มีผู้เข้ารับบริการ  603 ราย  ผ่าตัดต้อกระจก 15 ราย ถ่ายจอประสาทตาด้วย Fundus camera 189 ราย มอบแว่นตา 217 ราย

 

 6.คลินิกทันตกรรม มีผู้เข้ารับบริการ 917 ราย  ผ่าฟันคุด 66 ราย ถอน อุด ขูดหินปูน 39 ราย  คัดกรองมะเร็งช่องปาก 812 ราย 7.คลินิกกระดูกและข้อ มีผู้เข้ารับบริการ 233 ราย ผ่าตัดนิ้วล็อคและพังผืด 11 ราย ฉีดยานิ้วล็อกและเอ็นอักเสบ 20 ราย

 

8. คลินิกโรคทางเดินอาหารส่วนบน มีผู้เข้ารับบริการ 35 ราย ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน 4 ราย มีเคส SKY Doctor 1 ราย 9. คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก มีผู้เข้ารับบริการ 106 ราย ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ 3 ราย  ตรวจทางทวารหนัก 9 ราย เอกซเรย์เงาไต 56 ราย  อัลตราซาวด์ 22 ราย ตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ 2 ราย เอกซเรย์กระเพาะปัสสาวะ 1 ราย 10. คลินิกสมองและระบบประสาท  มีผู้เข้ารับบริการ 69 ราย

 

 11.คลินิกผ่าตัดไส้เลื่อนแบบวันเดียวกลับ (ODS) มีผู้เข้ารับบริการ 18 ราย ผ่าตัด 3 ราย 12. คลินิกโรคหัวใจ มีผู้เข้ารับบริการ 526 ราย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 479 ราย ทำเอคโค่หัวใจ 166 ราย ส่งทำสวนหัวใจ 21 ราย 13. คลินิกคัดกรองวัณโรคด้วยรถโมบายเอกซเรย์  มีผู้เข้ารับบริการ 68 ราย 14. คลินิกเทคนิคการแพทย์ มีผู้เข้ารับบริการ 107 ราย  ตรวจภาวะโลหิตจาง 26 ราย ผิดปกติ 4 ราย  ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 50 ราย พบผิดปกติ 7 ราย 

 

 15. คลินิกสุขภาพเด็ก  มีผู้เข้ารับบริการ 36 ราย 16. คลินิกสุขภาพจิต  มีผู้เข้ารับบริการ 52 ราย 17. คลินิกตรวจโรคทั่วไป มีผู้เข้ารับบริการ 158 ราย และ 18.บริการพิเศษ คลินิกแพทย์แผนไทย มีผู้รับบริการ จำนวน 300 ราย           รวมประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 6,146 ราย

 

 นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า นับว่าการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่มีเป้าหมายในการยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมือง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ

 

ซึ่งการจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากร ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้าน ทำให้การดำเนินงานโครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #โครงการพาหมอไปหาประชาชน  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.