เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เปิดภารกิจแนวหน้า ชุดเสือไฟ-ผู้พิทักษ์ดับไฟป่า สุดแสนลำบาก อันตราย ต้องระวังทั้งช้างป่า เสือสัตว์ร้าย ที่หลบหนีไฟป่า


25 ก.พ. 2567, 15:52เปิดภารกิจแนวหน้า ชุดเสือไฟ-ผู้พิทักษ์ดับไฟป่า สุดแสนลำบาก อันตราย ต้องระวังทั้งช้างป่า เสือสัตว์ร้าย ที่หลบหนีไฟป่า
 วันนี้ 25 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ผ่านมาสถานการณ์การเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.กาญจนบุรี ค่อนข้างรุนแรง โดยร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผวจ.กาญจนบุรี ได้กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 67 จังหวัดกาญจนบุรี ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดับไฟป่า โดยได้รับการสนับสนุน เฮลิคอปเตอร์ KA -32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการรดน้ำดับไฟป่า และเฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบินสำรวจพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนทีมเดินเท้าเสือไฟ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดต่าง ๆ จำนวน 350 นาย ร่วมในการดับไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

โดยมีการทิ้งน้า ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 67 สะสม 10 วัน จานวน 98 เที่ยว ปริมาตรน้ำรวม 294,000 ลิตร แต่จากสภาพภูมิประเทศ เป็นป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้อน รวมถึงข้อจำกัดในการบินของเฮลิคอปเตอร์ และทีมเดินเท้าดับไฟ จึงสามารถควบคุมไฟป่าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยในพื้นที่สูงชัน แถมทั้งช้างป่า เสือดุร้าย ที่หลบหนีไฟป่าอยู่หลายแห่ง  และไฟป่ายังเป็นผลให้สภาพอากาศ ยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่า และมลพิษทางอากาศในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี  จึงบัญชาให้ จังหวัดกาญจนบุรี เร่งรัดดำเนินการดับไฟป่า และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเร็ว

 

 ในส่วนของสาเหตุการลดลงของจุดความร้อน นั้น  จากการสอบถามและวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า การลดลงเกิดจากการประชุมฯ การวางแผนฯ การสั่งการฯ และการทำงานของทีมเสือไฟทั้งสองทีม คืออุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีฯและเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าสลักพระ ประกอบกับมีฝนตกลงมา ในพื้นที่ของอำเภอศรีสวัสดิ์บางส่วนจึงมีส่วนช่วยให้จุดความร้อนลดลง

 

 ล่าสุดวันนี้ 25 ก.พ.67 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)ได้รายงานข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot)อ่านค่าจากดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) ได้ดังนี้ ช่วงเช้าพบจุดความร้อนที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนรินทร์ จำนวน 9 จุด สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-25 ก.พ.2567 จำนวน 1,063 จุด อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จำนวน 2 จุด สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-25 ก.พ.2567 จำนวน 10 จุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ จำนวน 2 จุด สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-25 ก.พ.2567 จำนวน 40 จุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จำนวน 12 จุด สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-25 ก.พ.2567 จำนวน 167 จุด ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง พบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-25 ก.พ.2567 รวมกัน จำนวน 2,221 จุด

 

ขณะที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) กาญจนบุรี รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 25 ก.พ.67 สถานีตรวจวัด ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่า 36.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศปานกลาง

 

 รายงานว่าสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดับไฟป่าได้มีอยู่ 2 สาเหตุคือ 1.ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจุดความร้อนอยู่บนภูเขาที่สูงชันและสลับซับซ้อน มีอยู่ทางเดียวที่จะขึ้นไปดับไฟป่าได้คือต้องใช้เฮลิคอปเตอร์นำเจ้าหน้าที่ขึ้นไปส่งบนยอดเขา ด้วยการใช้วิธีโรยตัวลงมา และจะต้องมีเสบียงอาหาร น้ำพร้อมอุปกรณ์ดับไฟและเปลนอนที่พร้อมพักค้างคืนบนภูเขา ซึ่งภาระกิจการดับไฟป่าบนภูเขามีความอันตรายเริ่มตั้งแต่โรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้ว และ 2.ปัญหาช้างป่า เสือที่ดุร้าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟภาคพื้นดินจะต้องเข้าดับไฟป่าด้วยความระมัดระวัง จึงถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายอยู่แนวหน้าเป็นผู้เสียสละเพื่อรักษาผืนป่าและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยแท้จริง

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.