เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทีมปฏิบัติการกองทัพเรือไทย-สหรัฐฯ กู้ป้ายชื่อ "รล.สุโขทัย" ได้แล้ว เร่งรวบรวมหลักฐานรอบตัวเรือ


23 ก.พ. 2567, 14:02ทีมปฏิบัติการกองทัพเรือไทย-สหรัฐฯ กู้ป้ายชื่อ "รล.สุโขทัย" ได้แล้ว เร่งรวบรวมหลักฐานรอบตัวเรือ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย ชุดปฏิบัติการของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ บนเรือ Ocean Valor ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง  

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของปฏิบัติการ ชุดประดาน้ำผสมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ได้ทำการปฏิบัติการ จำนวน 3 เที่ยว เป็นการถอดป้ายชื่อเรือหลวงสุโขทัยทางกราบขวา แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากป้ายยึดแน่นจากการที่สัตว์ทะเลเกาะอยู่บริเวณพื้นผิว ประกอบกับเวลาปฏิบัติการใต้น้ำไม่เพียงพอ จึงเลื่อนการเก็บกู้ป้ายฯ ไปดำเนินการในวันถัดไป จากนั้นได้ทำการดำน้ำเพื่อถ่ายภาพบริเวณเครื่องกว้านสมอ ทางเข้า(ฝา Hatch )หน้าเครื่องกว้าน และรอยฉีกหน้าโครงกันคลื่น(Wave breaker) โดยการปฏิบัติการในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพทะเลและอากาศไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน


 ทั้งนี้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ชุดประดาน้ำผสมกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ ได้วางแผนการดำน้ำ จำนวน 4 เที่ยว ประกอบด้วย

เที่ยวที่ 1 และ 2 เป็นการสำรวจตัวเรือภายนอก และดำน้ำเพื่อถอดป้ายชื่อเรือหลวงสุโขทัย

เที่ยวที่ 3 และ 4 เป็นการดำน้ำเพื่อตรวจวัดรอยทะลุบริเวณหัวเรือ และการตรวจสอบประตูผนึกกั้นน้ำบริเวณท้ายเรือ และบริเวณแท่นอาวุธปล่อย Aspide บริเวณท้ายเรือ


จากการดำน้ำในช่วงเช้าของวันนี้ ชุดประดาน้ำผสมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศสามารถนำป้ายเรือหลวงสุโขทัย ซึ่งเป็นสิ่งของชิ้นแรกที่นำขึ้นมาจากเรือได้เป็นผลสำเร็จ  

สำหรับความคืบหน้าของผลการปฏิบัติในช่วงบ่าย กองทัพเรือจะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไป 

ที่มา : กองประชาสัมพ้นธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.