เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



นายกเทศมนตรีขุนหาญ สุดทน! ยื่นหนังสือร้องผู้ว่าฯศรีสะเกษ ร้านเหล้าเส้นใหญ่ส่งเสียงดังรบกวนนานกว่า 3 ปีแล้ว


22 ก.พ. 2567, 03:27



นายกเทศมนตรีขุนหาญ สุดทน! ยื่นหนังสือร้องผู้ว่าฯศรีสะเกษ ร้านเหล้าเส้นใหญ่ส่งเสียงดังรบกวนนานกว่า 3 ปีแล้ว




เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเทศบาล ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ เปิดเผยว่า ตนและครอบครัวมีบ้านพักอยู่ที่บ้านเลขที่ 26/12  บ้านหนองตะมะ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อยู่บริเวณใกล้กับสถานประกอบการร้านเหล้าชื่อดังแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารและสุราในช่วงเวลากลางคืน ขณะนี้ตนและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงกำลังได้รับความความเดือดร้อนรำคาญอย่างหนัก เนื่องจากว่า สถานประกอบการดังกล่าว ได้ดำเนินกิจการโดยใช้เสียงดังเกินสมควรเป็นเวลาต่อเนื่องหลายชั่วโมง ทำให้รบกวนการอยู่อาศัยโดยปกติสุขของตนกับพวกจนกลายเป็นความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะทางเสียง ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรม จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการเข้ามาแก้ไขปัญหาไปครั้งหนึ่งแล้ว และปัญหาด้านเสียงดังรบกวนก็หมดสิ้นไประยะเวลาหนึ่ง แต่บัดนี้ทางสถานประกอบการดังกล่าวได้ดำเนินกิจการโดยใช้เสียงดังเกินสมควรขึ้นอีก ทั้งในช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนและหลังเที่ยงคืนไปแล้ว



นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ เปิดเผยต่อไปว่า เหตุเปิดเล่นดนตรีเสียงดังนี้เป็นมานานกว่า 3 ปีแล้ว ทำให้ตนกับครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียงนอนไม่หลับและพักผ่อนไม่เพียงพออีกทั้งการได้รับมลภาวะทางเสียงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ตนเห็นว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดเสียงดังจากสถานประกอบการดังกล่าว จนทำให้เกิดความเสื่อมหรืออันตรายต่อสุขภาพของตนกับพวกนั้น เป็นการกระทำที่ถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25(4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการที่สถานประกอบการแห่งนี้ได้มาประกอบกิจการในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อาจเข้าข่ายขัดต่อมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตนจึงได้ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องนี้ไปยังนายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เพื่อขอให้ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้โปรดพิจารณาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวให้แก่ตนและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย  ซึ่งเรื่องนี้ตนได้เคยร้องเรียนร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายส่วนราชการแล้ว แต่ว่าเรื่องได้เงียบหายไป ตนจึงหวังพึ่ง  ผวจ.ศรีสะเกษ ขอให้แก้ไขปัญหานี้โดยด่วนที่สุดด้วย







Recommend News






MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.