เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เชิญร่วมพิธีเพ็ญมาฆมาสตักบาตรใต้แสงจันทร์แห่งแรกของโลก


22 ก.พ. 2567, 03:27เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เชิญร่วมพิธีเพ็ญมาฆมาสตักบาตรใต้แสงจันทร์แห่งแรกของโลก
เมื่อวันที่  21 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้นำคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม และประชาชนชาวบ้านโนนแดงโนนม่วง ร่วมกันพัฒนาจัดเตรียมสถานที่ภายในบริเวณวัด เพื่อเตรียมจัดงาน"เพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา" ประจำปี 2567 ซึ่งวัดป่าพิมลมังคลารามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวบ้านโนนแดงโนนม่วง จะได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงโอวาทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.พ.2567 ณ วัดป่าพิมลมังคลารามผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะนี้การจัดเตรียมบริเวณจัดงานเสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อยสวยงามตระการตา ท่ามกลางดอกคอสมอสนับล้านดอกที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มบริเวณวัด  พระเณรกรรมการวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันเนรมิตบริเวณงานให้มีความสวยงาม มีการจัดสร้างดวงจันทร์จำลองเต็มดวงขนาดใหญ่ขึ้นมา พร้อมทั้งประดับตกแต่งสะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปในสวนดอกคอสมอส ตกแต่งสะพานแขวนที่ข้ามไปยังเกาะกลางหนองหิน และทางเดินรอบหนองหินมีการประดับประดาอย่างสวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก ซึ่งในปีนี้ทางวัดป่าพิมลมังคลารามจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา

เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม กล่าวว่า  ในการจัดงานครั้งนี้ จะมีกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม (เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา) การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับ น.ร.ตามช่วงชั้นอายุ การเสวนาธรรม ละครเวที พิธีแห่พระอุปคุต พิธีเวียนเทียน และที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้คือ พิธีตักบาตรใต้แสงจันทร์ ซึ่งนับว่ามีการจัดพิธีนี้เป็นแห่งแรกของโลกที่จัดขึ้นที่วัดป่าพิมลมังคลาราม   โดยในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ที่เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งเป็นคำสอนที่ชาวพุทธทั่วโลกถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ทางวัดป่าพิมลมังคลารามจึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชน ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ตักบาตรใต้แสงจันทร์ รับศีลรับพร สืบสาน และรับฟังสาระความรู้เนื่องในวันมาฆบูชาจากพระมหาเถระต่าง ๆ  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งในปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ทางวัดป่าพิมลมังคลารามจึงได้จัดงานเพ็ญมาฆมาสตักบาตรใต้แสงจันทร์ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษาขึ้น อาตมาภาพ จึงขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาว จ.ศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศมาร่วมพิธี"วันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์"แห่งแรกของโลก ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.พ.2567 นี้

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.