เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผกก.ตม.ศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่หน่วยงานตำรวจ


22 ก.พ. 2567, 03:27ผกก.ตม.ศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่หน่วยงานตำรวจ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ และตลาดบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พระนางศรีสะเกษ  พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จ.ศรีสะเกษ เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนสู่หน่วยงานตำรวจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชนในพื้นที่ เป็นการแสดงเจตจำนงให้ประชาชนทราบว่า ตรวจคนเข้าเมือง จ.ศรีสะเกษต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จ.ศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงพ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้นำคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มายกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของตรวจคนเข้าเมือง จ.ศรีสะเกษต่อไปRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.