เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ


21 ก.พ. 2567, 20:27ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ ระหว่าง จ.ศรีสะเกษ กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาใน จ.ศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และส่งเสริม สนับสนุน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษนางราชมาลี ต้อนรับ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ ได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ศรีสะเกษ การบูรณาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามนโยบายของกระทรวง โดยบูรณาการการทำงานประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ภายใต้แนวคิด "สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ"  การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  ประกอบด้วย การขอความร่วมมือปรับปรุงหน่วยบริการให้มีความปลอดภัยแข็งแรง เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ขอความร่วมมือทรัพยากรด้านที่ตั้ง อาคารสถานที่ ในการจัดตั้งหน่วยบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ขอความร่วมมือด้านข้อมูลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตั้งแต่อายุ 0 – 18 ปี  ขอความร่วมมือด้านรถรับ – ส่งเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการเข้ามารับบริการ ขอความร่วมมือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และขอความร่วมมือในการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสะเกษRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.