เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พ่อเมืองดอกลำดวน" มอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่ ร.ร.ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ


21 ก.พ. 2567, 19:42"พ่อเมืองดอกลำดวน" มอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่ ร.ร.ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 21 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่ ร.ร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 – 4 และ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน 280 ร.ร.เพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษา และเข้าถึงสารานุกรมฯ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตามพระราชปณิธาน โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงาน จ.ศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการ  จ.ศรีสะเกษ  นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผอ. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า หนังสือชุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่จะรวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2511 โดย พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ รับสนองพระราชประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยได้รับพระราชทานเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนในการจัดทำและได้ดำเนินงานมาจนถึงพุทธศักราช 2562 และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เปลี่ยนสถานะเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า "มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เงินและทรัพย์สินของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นทุนเริ่มแรก ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ที่ปรึกษา และมี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.