เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)6 สายการบิน เสนอเพิ่มเที่ยวบินช่วงเทศกาล แก้ไขตั๋วแพงระยะสั้น


21 ก.พ. 2567, 15:586 สายการบิน เสนอเพิ่มเที่ยวบินช่วงเทศกาล แก้ไขตั๋วแพงระยะสั้น
วันนี้ ( 21 ก.พ.67 ) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)กับ 6 สายบิน (สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตั๋วโดยสารเครื่องบินมีราคาแพง ว่า เบื้องต้น กพท. ได้ออกมาตรการการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ระยะ

โดยมาตรการระยะสั้น สายการบินได้เสนอขอเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในช่วงเทศกาลเพื่อให้ในระบบการจำหน่ายตั๋วมีราคาต่ำลงและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้โดยสาร ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

ส่วนมาตรการระยะยาว กพท.กำหนดแนวทางการพิจารณาโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก โดยจะทำการศึกษาเพื่อปรับเพดานอัตราค่าโดยสาร จากปัจจุบันการเก็บข้อมูลต้นทุนค่าโดยสาร พบว่าสมควรที่จะมีการปรับปรุงเพดานอัตราค่าโดยสารจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งต้องมีการประสานกับสายการบิน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสายการบิน รวมถึงแนวทางการดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกมิติ เนื่องจากสายการบินได้มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าไปแล้วประมาณ 1 ปี ซึ่งได้ข้อสรุปจะนำเสนอต่อคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานอัตราค่าโดยสารและมีผลบังคับใช้สอดคล้องกับสถานการณ์นี้ต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดการณ์ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้จะมีการเดินทางเป็นจำนวนมาก ขณะนี้สายการบินต่างๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางด้านราคา เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสาร ให้ได้ข้อสรุปในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.