เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เช็กเลย ! ฝุ่น 2.5 ในพื้นที่ "กทม." 21 ก.พ.67 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ !


21 ก.พ. 2567, 09:03เช็กเลย ! ฝุ่น 2.5 ในพื้นที่ "กทม." 21 ก.พ.67 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ !
ล่าสุด(21ก.พ.67) ทางด้าน ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 21 ก.พ. 2567 เวลา 05.00-07.00 น. ตรวจวัดได้ 11.5-25.1  มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 18.0 มคก./ลบ.ม

ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 23.9 - 49.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน  และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ 


1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
ในช่วงวันที่ 19-25 ก.พ. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี อากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างเปิดสลับปิด ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง และคาดการณ์วันนี้มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

2. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร


 

คำที่เกี่ยวข้อง : #ฝุ่น   #ข่าว   #ออนไลน์  
Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.