เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประกันชดเชยรายวัน มีข้อดีอย่างไร เลือกซื้อแบบไหนให้คุ้มค่า


13 ก.พ. 2567, 08:13ประกันชดเชยรายวัน มีข้อดีอย่างไร เลือกซื้อแบบไหนให้คุ้มค่า
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไป อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรง การเจ็บป่วยอาจทำให้ต้องหยุดทำงาน ส่งผลให้ขาดรายได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการเงินและความเป็นอยู่ของครอบครัว การทำประกันสุขภาพจึงมีความสำคัญ แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือประกันชดเชยรายวัน

สำหรับคนที่อาจจะยังสงสัยว่าประกันชดเชยรายวันคืออะไร มีข้อดีอย่างไร เราจะมาบอกให้ได้รู้กัน พร้อมมีวิธีในการเลือกซื้อมาแนะนำอีกด้วย
 ประกันชดเชยรายวันคืออะไร

ประกันชดเชยรายได้ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกวันตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นค่าชดเชยรายได้ที่ขาดหายไประหว่างการรักษาตัว

ข้อดีของประกันชดเชยรายวัน

- ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรง

การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไป อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรง การเจ็บป่วยอาจทำให้ต้องหยุดทำงาน ส่งผลให้ขาดรายได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการเงินและความเป็นอยู่ของครอบครัว ประกันชดเชยรายได้จึงให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง

- จ่ายเงินชดเชยทุกวัน ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้

เงินชดเชยรายวันจากประกันชดเชยรายวันจะจ่ายให้ทุกวันตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีรายได้มาใช้จ่ายระหว่างต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

- ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

การเจ็บป่วยอาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าชดเชยค่าเสียโอกาสในการทำงาน เงินชดเชยรายวันจากประกันชดเชยรายวันจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

- ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยรู้สึกอุ่นใจ

การมีประกันชดเชยรายได้ ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยรู้สึกอุ่นใจ ว่าหากต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็จะมีเงินมาใช้จ่ายระหว่างการรักษาตัว


เลือกซื้อประกันชดเชยรายวันแบบไหนให้คุ้มค่า

ในการเลือกซื้อประกันชดเชยรายได้ ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- วงเงินความคุ้มครอง ควรเลือกวงเงินความคุ้มครองที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าชดเชยค่าเสียโอกาสในการทำงาน

- ระยะเวลาความคุ้มครอง ควรเลือกระยะเวลาความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการ เช่น 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี

- ค่าเบี้ยประกัน ควรเลือกแผนประกันที่มีค่าเบี้ยประกันอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

- บริษัทประกัน ควรพิจารณาเลือกบริษัทประกันที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีบริการที่ดี

ประกันชดเชยรายวันเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงถือเป็นประกันที่ควรมีไว้ติดตัว โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจำ
และไม่อยากจะต้องมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัวนั่นเอง


คำที่เกี่ยวข้อง : #ประกันชดเชยรายวัน  
Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.