เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พาชม นกนานาชนิด หลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบ 21 ชนิด บินว่อนทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี เป็ดแดงเยอะสุดกว่า 1,700 ตัว


9 ก.พ. 2567, 17:02พาชม นกนานาชนิด หลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบ 21 ชนิด บินว่อนทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี เป็ดแดงเยอะสุดกว่า 1,700 ตัว
 


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และสำรวจประชากรนกน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้เรือพาดหาง (ลำเล็ก) พบทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่น รวม 21 ชนิด
ประกอบไปด้วย เป็ดแดง จำนวน 1,753 ตัว อีโก้ง จำนวน 639 ตัว นกพริก จำนวน 30 ตัว เหยี่ยวแดง จำนวน 5 ตัว เป็ดลาย จำนวน 8 ตัว และกระแตหัวเทา จำนวน 1 ตัว
สำหรับนกน้ำเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ ช่วยควบคุมประชากรสัตว์น้ำ กระจายเมล็ดพันธุ์ และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ เราทุกคนมาร่วมกันอนุรักษ์ และช่วยกันดูแลนกน้ำ ด้วยการงดเว้นการล่าสัตว์ ช่วยกันรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ ไม่รบกวนนก สนับสนุนการอนุรักษ์เพื่อทำให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของพวกเขากันต่อไป


ที่มา : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.