เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นักศึกษา ม.เฉลิมกาญจนาสุดทนฟ้อง กยศ.ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา


29 ม.ค. 2567, 18:41นักศึกษา ม.เฉลิมกาญจนาสุดทนฟ้อง กยศ.ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 29 ม.ค. 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.ลำดวน  ช่องงาม อายุ 38 ปี น.ศ.ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นายเอกราช โอชารส อายุ 25 ปี น.ศ.ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารศาสตร์ สาขา การจัดการ ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองอุบลราชธานี เพื่อยื่นฟ้องกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เนื่องจากว่า ไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานานหลายเดือนแล้ว 

น.ส.ลำดวน ช่องงาม  อายุ 38 ปี  น.ศ.ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตั้งแต่ปี 2563 ขณะนี้กำลังเรียนชั้นปีที่ 4 เทอมสุดท้ายแล้ว  ตนกำลังมีปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะตนใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่จะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอม ตนเป็นผู้กู้ยืม กยศ.และได้ยื่นเบิกกู้ยืมกับกองทุน กยศ.ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2566 ยื่นเบิกเงินเมื่อ 30 พ.ค.2566 จนถึงปัจจุบัน ทาง กยศ.ยังไม่ได้โอนค่าเทอมและค่าเล่าเรียนให้แต่อย่างใด ทั้งที่เอกสารที่ยื่นให้ธนาคารนั้น ธนาคารระบุว่า เอกสารปกติ ธนาคารตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ทำให้ตนซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ว่าไม่มีเงินมาชำระค่าเทอม ซึ่งก่อนหน้านี้ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระบบให้กู้ยืมระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL) ซึ่งเป็นเมนูของนักศึกษากู้เงินของ กยศ.ได้ขึ้นข้อความว่า ยื่นเบิกเงินปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้ เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืม จากสาเหตุกองทุนฯอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการให้กู้ยืม พอมาถึงวันที่ 8 ธ.ค.2566 ทาง กยศ.จึงมาเปิดระบบให้ น.ศ.ที่ขอกู้ยืมเงินเข้าไปทำเบิกในระบบได้  ซึ่งตอนนี้เข้าทำรายการในระบบได้แล้ว  โดยระบบกู้ยืมเงินของ กยศ.ขึ้นข้อความว่า อยู่ในระหว่างการโอนเงิน เป็นข้อความเช่นเดียวกันกับภาคเรียนที่ 1/2566 แต่ว่าขณะนี้ระยะเวลาผ่านไปนานมากแล้ว ตนยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมในภาคเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด  ขณะนี้ตนเป็นหนี้ กยศ.ในระบบให้กู้ยืมระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)  จำนวนทั้งสิ้น 297,872.44 บาท จากยอดหนี้ทั้งหมด 298,999 บาท แต่ตนยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียนครบตามจำนวนที่เป็นหนี้ในระบบแจ้งเตือนของ กยศ.  ซึ่งตนเป็น น.ศ.ชั้นปี 4 เรียนเทอมสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอม ทำให้ตนเสียประโยชน์ เพราะว่ายังไม่ได้รับเงินกู้ยืมเรียนในส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียนเทอมที่ 1/2566  แต่ว่าหนี้ในระบบ กยศ.กลับระบุว่า ยอดหนี้เต็มจำนวนไปแล้ว ซึ่งตนได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอความเมตตาจากศาลปกครองได้โปรดพิจารณาสั่งการให้ กยศ.ดำเนินการให้เป็นตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการกระทำของ กยศ.ที่ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้ตนกับพวกนั้น จะเป็นการเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไรนายเอกราช  โอชารส อายุ 25 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเดียวกัน กล่าวว่า ขณะนี้ตนเป็นหนี้ กยศ.ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)  แต่ตนยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียนครบตามจำนวนที่เป็นหนี้ในระบบทำให้ตนเสียประโยชน์และสิทธิการเรียน การกู้ยืมเรียนดังกล่าวก็เพื่ออนาคต  ตนได้กู้ยืมตั้งแต่ปี 2566 เมื่อได้สมัครเรียนและมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนดังกล่าว ต่อมาเมื่อจะทำเรื่องยื่นกู้ยืมในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)  นั้นในภาคเรียนที่ 2/2566   กลับปรากฏข้อความว่า ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืม จากสาเหตุกองทุน ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการให้กู้ยืม  ต่อมาเมื่อประมาณวันที่  8  ธันวาคม 2566  ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)  นั้นข้อความได้หายไป ตนก็สามารถยื่นใบเบิกเงินกู้ยืมในระบบได้ แต่ตนก็มีความหวั่นใจในการได้รับสิทธิหรือการกู้ยืมดังกล่าว เพราะว่าก่อนนี้ในเทอม 1/ 2566  ที่ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้รับเงินกู้ยืม กยศ.เต็มจำนวนค่าเล่าเรียนที่ขอกู้ยืมเงินไป ตนจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานีเพื่อขอความเมตตาจากศาลปกครองได้โปรดพิจารณาสั่งการให้ กยศ.ดำเนินการให้เป็นตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการกระทำของ กยศ.ที่ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้กับตนกับพวกนั้น จะเป็นการเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกันที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองได้รับฟ้อง นศ.ที่ได้ยื่นฟ้อง กยศ.ฐานปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เป็นไปตาม พรบ.กองทุนกู้ยืมฯ ไม่อนุมัติเงินกู้ยืม นศ.รายเก่า  และไม่ทำตามคำสั่ง รมช.คลัง ทำให้ นศ.เดือดร้อน ซึ่งศาลปกครองจะได้แจ้งให้ กยศ.มาแก้ข้อกล่าวหาโดยด่วนต่อไปRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.