เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราชสำนักชาวนา" รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พิชัย


12 ม.ค. 2567, 14:15"ราชสำนักชาวนา" รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พิชัย
ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า ที่สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินนาอิน บ้านนาอิน ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางไปมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชทานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนราษฎรแต่ละหมู่บ้าน โดยมีนายจีรพงษ์ แป้นเพชร ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินนาอิน ได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่นาข้าวทั้งตำบลนาอิน และ ตำบลนายาง เสียหาย 14 หมู่บ้าน 17,290 ไร่ เกษตกรจำนวน 1,004 ราย  จึงได้ประสานมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหาดังกล่าวนำไปปลูกในปีพ.ศ.2567 ไร่ละ15 กิโลกรัม โดยให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ของมูลนิธิชัยพัฒนา นำส่ง ในพิธีดังกล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.