เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวงโปรดเกล้าฯ เลื่อนการเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวันที่ 12 ธ.ค.62


17 ต.ค. 2562, 16:57

ในหลวงโปรดเกล้าฯ เลื่อนการเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวันที่ 12 ธ.ค.62วันนี้ ( 17 ต.ค.62 ) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงเรื่อง กำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

โดยระบุว่า หลังจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับรองนายกฯ และฝ่ายเกี่ยวข้อง ได้ผลสรุปว่ากำหนดการเดิมในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อาจมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพน้ำ รวมทั้งดิน ฟ้า อากาศ และเพื่อความพร้อม ความสวยงาม ไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนเรือ และต่อการเสด็จพระราชดำเนิน รวมถึงประชาชน จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปจากเดิม

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จาก 24 ตุลาคม 2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

โดยรองนายกฯ กล่าวต่ออีกว่า ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นี้จะมีการประชุมใหญ่ ก่อนเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยมีผู้แทนจากสำนักพระราชวัง และรัฐบาล เข้าร่วมแถลง ส่วนการซ้อมใหญ่ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ยังคงซ้อมเหมือนเดิม ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.