เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผบช.สกพ. แจงปม "พ.ต.ต.ปลิดชีพตนเอง" ไม่ได้มีเหตุจากการโยกย้ายไม่เป็นธรรม


29 ธ.ค. 2566, 16:24ผบช.สกพ. แจงปม "พ.ต.ต.ปลิดชีพตนเอง" ไม่ได้มีเหตุจากการโยกย้ายไม่เป็นธรรม
วันนี้ ( 29 ธ.ค.66 ) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่ปรากฏทางสื่อว่า  “พ.ต.ต.ยิงตัวเองเสียชีวิต ส่งไลน์สั่งเสีย ญาติเชื่อปัญหาโยกย้ายไม่เป็นธรรม” ว่า ผู้เสียชีวิตรับราชการในสังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล จริง เดิมสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 และในช่วงแต่งตั้งที่ผ่านมา  (วาระตุลาคม 2566) ได้สมัครใจขอรับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้ามาสังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เสียชีวิตสำเร็จการศึกษาทางด้านดนตรีไทยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเกี่ยวกับบทบาทการเป็นอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย เมื่อครั้งสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ดังนั้น เจ้าตัวจึงคิดว่าหากนำความรู้ความสามารถทั้งสองด้านมาทำงานที่ตรงความสามารถและความชอบส่วนตัว น่าจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่า จึงสมัครใจที่จะมาอยู่ที่กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ซึ่งเป็นหน่วย ที่มีหน่วยงานระดับย่อยเป็นทั้งดุริยางค์ตำรวจ และอนุศาสนาจารย์

สำนักงานกำลังพลพิจารณาคำร้องของผู้เสียชีวิตแล้วเห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับทั้งองค์กรและส่วนตัวผู้เสียชีวิต จึงได้เสนอขอแต่งตั้งผู้ตเสียชีวิตเข้ามาดำรงตำแหน่งในสังกัดกองสวัสดิการตามที่ร้องขอ

ภายหลังการแต่งตั้งผู้ตายมาดำรงตำแหน่งสารวัตรในสังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล ผู้บังคับการกองสวัสดิการ ก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้ปฎิบัติในบทบาทที่ผู้เสียชีวิตถนัดและน่าจะทำหน้าที่ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อได้ทำงานตรงกับความต้องการของตนเอง ผู้เสียชีวิตมีท่าทีที่มีความสุขทุกครั้งเมื่อปรากฏตัวกับผู้ร่วมงานในงานที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น มูลเหตุจูงใจในการกระทำอัตวินิบาตกรรมของผู้เสียชีวิตจึงไม่น่าจะเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.