เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ! น้ำท่วมใหญ่ "นราธิวาส" ในรอบ 50 ปี คร่าชีวิต 4 ศพ บุคคลสูญหาย 3 ราย ไม่รู้ชะตากรรม


27 ธ.ค. 2566, 20:18เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ! น้ำท่วมใหญ่ "นราธิวาส"  ในรอบ 50 ปี คร่าชีวิต 4 ศพ บุคคลสูญหาย 3 ราย ไม่รู้ชะตากรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 27 ธ.ค.2566 หน่วยเบาเทาสาธารณะภัยจังหวัดนราธิวาส หรือ ปภ.นธ. ได้สรุปสถานการณ์ อุทกภัยวาตภัย โดยสภาพอากาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ตลอดวัน  จังหวัดนราธิวาส มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าตะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง สมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  ผลกระทบประกอบด้วย ผู้สูญหาย, ผู้อพยพ, สิ่งสาธารณประโยชน์,ด้านปศุสัตว์, ด้านเกษตร, ด้านประมง ดังนี้  พื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 13 อำเภอ 77 ตำบล 497 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใด้รับผลกระทบ 41,442 ครัวเรือน 158,126 คน มี ผู้เสียชีวิต 4 ราย หญิง 3 ราย (อ.รือเสาะ) ชาย 1 ราย (อ.ระแงะ)

คือ  1.นางคอตีเยาะ เจ๊ะแล อายุ 89 ปี

2. นางอาอีเสาะ เจ้ะบอสู อายุ 63 ปี

3. นางพิน ชัยลาภ อายุ 85 ปี

4. นายมะชูกรี แมคารู

ผู้สูญหาย..3 ราย หญิง 3 ราย (อ.รือเสาะ 2 ราย, อ.ระแงะ 1 ราย) คือ

1. ด.ช.นาซูฮาร์ มายิ อายุ 8 ปี

2. ด.ข.มูฮัมหมัดนาบาส มายิ อายุ 2 ปี

3. น.ส.บูรา กะนิ

ผู้อพยพ 274 ครัวเรือน 1.131 คน

- ถนน 2 สาย (อ.ศรีสาคร)

- สะพาน 2 แห่ง (อ.ศรีสาคร 1 แห่ง, อ.รือเสาะ 1 แห่ง)

- โรงเรียน 278 แห่ง

- สถานที่ราชการ 5 แห่ง (อ.แร้ง 3 แห่ง อ.เมือง 2 แห่ง)

- มัสยิด 13 แห่ง (อ.เมือง 7 แห่ง, อ.แว้ง 6 แห่ง)

- วัด 18 แห่ง

- ด่านกักกันสัตว์ 1 แห่ง (อ.สุไหงโก-ลก)

- แพะ 2 ตัว (อ.ศรีสาคร)

- โค 5 ตัว (อ.แว้ง 3 ตัว, อ.สุไหงโก-ลก 1 ตัว,

อ.สุไหงปาดี 1 ตัว)

- ข้าว 883 ไร่, พืชผัก 160 ไร่, ไม้ผล 1,105 ไร่

- สัตว์น้ำเลี้ยงในบ่อนาข้าว 505.31 ไร่

- สัตว์น้ำเลี้ยงในกระชังบ่อซิเมนต์ 2,548 ไร่

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้สถานการณ์น้ำท่วม อุทกภัยจะมีน้ำลดลง แต่บางจุดบางแห่ง ของพื้นที่รถยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ชาวบ้านยังคงต้องใช้เรือ ส่วนบรรยากาศวันนี้ บริเวณอำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้องง และอำเภอตากใบ อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโก-ลก  มีฝนตกบางพื้นที่ แต่ไม่หนักมาก  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวยังต้องคงเฝ้าระวัง 24 ชม.

 คำที่เกี่ยวข้อง : #น้ำท่วม   #นราธิวาส  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.