วันที่ 17 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"นายอำเภอเบตง" รับมอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


16 ต.ค. 2562, 13:47"นายอำเภอเบตง" รับมอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
วันนี้ ( 16 ต.ค. 62 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องอำนวยการโรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานรับมอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมเมตตา มุทิตาจิต ทอดผ้าป่าสามัคคี เงินจากการเล่นดนตรีของกลุ่มเยาวชน และยอดเงินจากประชาชนชาวอำเภอเบตง จำนวน 759,565 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 16 เครื่องให้โรงพยาบาลเบตง

พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ขอขอบพระคุณถึงผู้บริจาคเงิน สมทบทุนทอดผ้าป่าในวันนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชี่ยวชาญของแพทย์ ในสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชน โดยรับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ การเล่นดนตรีรับบริจาคเงินของกลุ่มเยาวชน และความร่วมมือจากหน่วยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมกันซึ่งการทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในวันนี้ ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 759,565 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเบตง ต่อไป

 

 3

 

 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.