เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566


5 ธ.ค. 2566, 14:07ชุมพร จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
วันนี้ (5 ธ.ค. 66) จังหวัดชุมพร จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และพุทธศาสนิกชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา อ.เมืองชุมพร จากนั้น นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงเคารพธงชาติไทย ก่อนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างมิเสื่อมคลาย 70 กว่าปี แห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ ยังคงเจริญงอกงามผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย หลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่ เป็นภูมิคุ้มกัน ให้พสกนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิตพสกนิกรทั่วหล้า ก่อเกิดประโยชน์ความสมานฉันท์ นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

                                                                                                                

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร   #วันพ่อแห่งชาติ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.