เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies) ผวจ.กาญจนบุรี นำประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ


5 ธ.ค. 2566, 13:54 ผวจ.กาญจนบุรี นำประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด หมู่ที่ 10 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

โอกาสนี้ ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  จากนั้น ประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด หมู่ที่ 10 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้ง เพื่อให้ทุกภาคส่วน พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานฯ ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.