เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)5 ธันวาคม "วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ"


5 ธ.ค. 2566, 07:455 ธันวาคม "วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ"
วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็น วันชาติ ด้วย ซึ่งกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่จัดขึ้นติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2523 นั้นริเริ่มโดยนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อ ได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งเป็นชื่ออันมีมงคล
 ประวัติวันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา มีเหตุผลและหลักการในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขณะนั้นเนื่องจาก พ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูน รวมถึงตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู อีกทั้งสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงได้ถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น วันพ่อแห่งชาติ


กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ
- ประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารบ้านเรือน
- ร่วมพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


คำที่เกี่ยวข้อง : #วันพ่อแห่งชาติ   #ข่าว   #ออนไลน์  
Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.