เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่น ประจำปี 66


4 ธ.ค. 2566, 17:49ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่น ประจำปี 66
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมี พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และญาติพี่น้องพ่อดีเด่น เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก การจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเทิดทูนพระเกียรติคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อยกย่องพ่อตัวอย่างดีเด่น รวมทั้งเพื่อรักษาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย  สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยได้สรรหาคัดเลือกพ่อดีเด่นจากทุกอำเภอ เพื่อให้กำลังใจแก่พ่อ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว และเสียสละอุทิศตนทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม  สมควรที่จะได้รับยกย่องสืบไป

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.