เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้นำท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งประชาชน ทำทุกอย่างเพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชน


4 ธ.ค. 2566, 05:55ผู้นำท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งประชาชน ทำทุกอย่างเพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชน
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณศาลา 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศิวะปกรณ์ วิเชียรเพริศ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา ( ประธาน ทสม.ตำบลช่องสะเดา) ทีมเครือข่าย ทสม.ตำบลช่องสะเดา ร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันต้นไม้  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ลดโลกร้อน อนุรักษ์ดิน และน้ำ แหล่งอาศัยของสัตว์ป่า แหล่งป้องกันภัยทางธรรมชาติ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวCabon neu tral event ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายใต้โครงการโอลิมปิกเดย์ พร้อมด้วยการสาทิต การเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ แจกกล้าต้นไม้หลากหลายชนิดพันธุ์ เช่น มะค่าโมง พยุงไหหลำ ต้นฟาง มะยมแดง มะค่าแต้  หว้าป่า พลับป่า มะฮอกกานี มะหาด เป็นต้นณ

 

ส่วนที่ บริเวณเวทีกลางลานเนินเขาใหญ่ บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดงาน เมืองกาญจน์ เอ็น ดู โร่ การแข่งขันรถโมโตครอส ครั้งที่ 1 โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงานเมืองกาญจน์ เอ็น ดู โร่ การแข่งขัน รถโมโตครอส ครั้งที่ 1 พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

โดยมี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทีมปกครองตำบลช่องสะเดา นางสาว ปภัสลภัสร์ แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ร่วมเปิดงาน เมืองกาญจน์ เอ็น ดู โร่ การแข่งขันรถโมโตครอส ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นส่งเสริมการเล่นกีฬา แข่งรถวิบากให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ห่างไกลยาเสพติด สร้างแรงบันดาลใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ พร้อมทั้งเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการประชาสัมพันธ์  ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น บรรยากาศในการจัดกิจกรรมคึกคักสนุกสนานสร้างความมันส์แก่นักปิด และประชาชนผู้ร่วมเข้าชมการแข่งขันเป็นอย่างมาก

  

 


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ผู้นำท้องถิ่น   #ความสุข  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.