เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จนท.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือเยียวยา แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันกลับจากอิสราเอล


1 ธ.ค. 2566, 18:34จนท.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือเยียวยา แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันกลับจากอิสราเอล

      
         วันนี้ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางผุสณีย์ ส้มเขียวหวาน รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจ นายบัญชา กองมณี ณ บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ แรงงานไทยในอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากกรณีความไม่สงบในรัฐอิสราเอลและได้รับการปล่อยตัว และเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลถึงประเทศไทยและบ้านเกิดเรียบร้อยแล้ว  โดยมีครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนในหมู่บ้านมาเยี่ยมให้กำลังใจ นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับ และช่องทางการติดต่อส่วนราชการเพื่อขอทราบข้อมูลและรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
         ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีข้อมูลแรงงานชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่ทำงานในประเทศอิสราเอล รวม 84 คน แบ่งเป็น อำเภอเสนางคนิคม 9 คน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 21 คน อำเภอหัวตะพาน 21 คน อำเภอลืออำนาจ 3 คน อำเภอพนา 7 คน อำเภอปทุมราชวงศา 15 คน และอำเภอชานุมาน 8 คน ซึ่งขณะนี้มีแรงงานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำนวน 27 คน ทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1506 หรือติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045 523035
 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.