เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทบ. เปิดค่าย ให้ชาวนาตากข้าว ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ


1 ธ.ค. 2566, 16:54ทบ. เปิดค่าย ให้ชาวนาตากข้าว ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
วันที่ 1 ธ.ค.2566 ร.อ.หญิง จุฑาพัชร เปรมบัญญัติ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดประกอบกับปัจจุบันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร ทำให้พื้นที่การเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้มีความชื้นและไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการตากข้าวเปลือก


จากปัญหาดังกล่าว พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนทั้งการร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว เปิดพื้นที่ในค่ายทหารให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาตากให้แห้งเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของข้าวเปลือกก่อนนำไปจำหน่ายยังโรงสี และช่วยลดผลกระทบจากการที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปตากบนท้องถนนเสี่ยงอุบัติเหตุ ยังช่วยลดปัญหาการสูญหายของข้าวเปลือก ตลอดจนหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ยังได้ช่วยรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วยอีกด้วย

ที่ผ่านมา มีหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ได้แก่ จ.สระแก้ว กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านหนองโกวิทย์ลงแขกเกี่ยวข้าวและนำผลผลิตไปสร้างเป็นธนาคารข้าว, จ.สุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 25 นำรถเกี่ยวข้าว รถลากจูงเทเลอร์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 สนับสนุนพื้นที่หน่วยบริเวณโครงการทหารพันธุ์ดีตากข้าวให้กับเกษตรกร, จ.เลย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ช่วยเกษตรกรเก็บเกี่ยวและสีข้าวพร้อมกับขนย้าย, จ.พะเยา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 สนับสนุนลานสนามบินของหน่วยให้กับเกษตรกร เป็นต้น

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย กทม. และปริมณฑล โทร. 02-297-7648 02- 297-7648-9 , ภาคกลาง โทร. 02-2803977, ภาคอีสาน โทร. 044-245 946 ภาคเหนือ โทร. 055-242 8596

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.