เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชัชชาติ" แจงกทม.พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อรับมือ-แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5


1 ธ.ค. 2566, 16:27"ชัชชาติ" แจงกทม.พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อรับมือ-แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5
วันที่ ( 1 ธ.ค.66 ) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการรับมือและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่า  กรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยหัวใจหลักมี 2 เรื่อง คือ 1. การควบคุมไอเสียจากรถยนต์ และ 2. การป้องกันการเผาชีวมวลทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงพลังงานไปแล้วเพื่อจับมือกันแก้ไขปัญหานี้ โดยจะมีนโยบายในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองของรถเก่า ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือกันกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คนที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลหรือยูโร 3 ลงไป มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพราะเป็นสาเหตุสำคัญในการปล่อย PM2.5 คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะประกาศรายละเอียดได้ โดยจะเชิญชวนประชาชนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองภายในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนใช้น้ำมันที่สะอาดขึ้น หรือยูโร 5 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ซึ่งจะเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อย PM2.5 จากเครื่องยนต์ได้

ส่วนการเผาชีวมวล กรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำเครื่องอัดฟาง ติดตามจุด Hot Spot ต่าง ๆ ประจำวัน ซึ่งทำให้เห็นว่าไม่ได้เกิดการเผาในพื้นที่กรุงเทพฯ มากนัก แต่การเผามาจากพื้นที่ข้างเคียงด้วย โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีประชุมร่วมกับจังหวัดปริมณฑล ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันเรื่องการลดการเผาชีวมวลต่าง ๆ ทางกรุงเทพมหานครจะพยายามทำอย่างเต็มที่ และทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเช่นกัน

สำหรับเรื่องสุขภาพประชาชน กรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเติมเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบาง เช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล รวมถึงโรงพยาบาลก็ได้มีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ มีการเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ตลอดจนมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบและพยากรณ์ฝุ่นได้ละเอียดมากขึ้น ชื่อแอปพลิเคชันว่า AirBKK 

ในส่วนของการ Work from Home เรามีมาตรการดำเนินการอยู่แล้ว หน้าที่เราไม่ใช่การสั่งแต่เป็นการให้ข้อมูลและออกคำแนะนำเมื่อถึงภาวะวิกฤตให้มีการ Work from Home ปัจจุบันมีเครือข่ายที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครประมาณ 100 บริษัท รวมกว่า 40,000 คน ที่พร้อมปฏิบัติตามเมื่อมีคำแนะนำจากกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้มีหลักเกณฑ์ไว้แล้วว่าฝุ่นเท่าไรถึงจะเริ่มดำเนินการ โดยจะพยากรณ์ล่วงหน้า 3 วัน แล้วจึงออกคำแนะนำให้ Work from Home ทั้งนี้ หากมีเอกชนใดสนใจเข้ามาเป็นพันธมิตรเครือข่ายกรุงเทพมหานครก็ยินดี เราจะได้แจ้งข่าวสารไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.