เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมทะเลชายฝั่งฯ สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน พบวาฬบรูด้าร่างกายสมบูรณ์ อยู่ในเกณฑ์ดี


1 ธ.ค. 2566, 09:23กรมทะเลชายฝั่งฯ สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน พบวาฬบรูด้าร่างกายสมบูรณ์ อยู่ในเกณฑ์ดี
(30 พ.ย.66) กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร พบวาฬบรูด้าสมบูรณ์วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร พบวาฬบรูด้า จำนวน 9 ตัว ทราบชื่อจำนวน 6 ตัว ได้แก่ แม่สาครกับเจ้าสาลี แม่กันยากับเจ้ามะลิ เจ้ามีทรัพย์ เจ้าสิงหา และไม่ทราบชื่อ จำนวน 3 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี ระยะห่างจากฝั่ง 10-15 กิโลเมตร


สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 2 ตัวได้แก่ เจ้ามีทรัพย์ และแม่สาคร พบบาดแผลบริเวณด้านหน้าครีบหลังของเจ้าสาลี และรอยถูกพันรัดที่ครีบหลังของวาฬไม่ทราบชื่อ จำนวน 1 ตัว ซึ่งสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพสัตว์ทะเลหายากต่อไป

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.