เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นักศึกษานานาชาติ เดินทางศึกษาดูโครงการพระราชดำริฯ ในท้องถิ่นบ้านช่องสะเดา


29 พ.ย. 2566, 07:42นักศึกษานานาชาติ เดินทางศึกษาดูโครงการพระราชดำริฯ ในท้องถิ่นบ้านช่องสะเดา
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ณ บริเวณพื้นที่หมู่ 5 บ้านแก่งปลากด ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์  สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา ประธานเครือข่าย ทสม.ตำบลข่องสะเดา พร้อมด้วยเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา ร่วมกับ Our Land - A Nature Conservation Effort นำคณะนักเรียนนานาชาติจากภูเก็ตทำกิจกรรมดังนี้

 

ประกอบด้วยการดู ฝายชะลอน้ำเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริฯ. ที่ทรงคุณค่า สร้างความอุดมสมบูรณ์ มีประโยชน์มากมายต่อระบบนิเวศ การจัดทำฝาย เป็นการชะลอการไหลของน้ำไว้เป็นระยะๆ สร้างระบบวงจรน้ำให้พื้นป่า รวมถึงช่วยลดความรุนแรงของสายน้ำ ป้องกันหน้าดินให้แข็งแรงและไม่พังทลาย ฝายชะลอน้ำยังสามารถช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วยฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า

 

การออกเดินป่าสำรวจเส้นทางธรรมชาติ สู่ห้องเรียนธรรมชาติ (Natural Classroom) แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ ต้นน้ำ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ  ที่มีคุณค่า ให้ได้ศึกษา ได้เรียนรู้ ได้ดู ได้เห็น ได้สัมผัส จนก่อให้เกิดความรู้ และเป็นประสบการณ์โดยตรง การศึกษาพฤติกรรมการออกหากินของสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า เป็นต้น

 

และวิธีการดูเก็บเมล็ดเพันธุ์ไม้ป่า และเพาะเมล็ดพันธุ์พันธุ์ไม้ป่าประจำท้องถิ่น เพื่อนำกล้าไม้จากการเพาะเมล็ดพันธุ์ไปปลูกป่าคืนความชุ่มชื้นสู่ธรรมชาติ โดยการเพาะกล้าที่ดีจะต้องให้กล้าไม้เสมือนได้งอกเอง จึงได้แบ่งระยะการย้ายชำให้ใกล้เคียงการงอกตามธรรมชาติมากที่สุด

  


 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.