เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผวจ.กาญจนบุรี ปล่อยขบวนรถมูลนิธิฯ.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวงานสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด


29 พ.ย. 2566, 07:42ผวจ.กาญจนบุรี ปล่อยขบวนรถมูลนิธิฯ.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวงานสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์มูลนิธิขุนรัตนาวุธ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุธเพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดประจำปี 2566  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 17 ธันวาคม 2566 รวมไปถึงงานเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2566 - 2567โดยมีนายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศบาลตำบลท่าม่วงกรรมการฝ่ายประสานงานของมูลนิธิขุนรัตนาวุธ กล่าวรายงาน

 

โดยมูลนิธิขุนรัตนาวุธได้จัดกำลังพลเจ้าหน้าและอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ตามจุดรอรับเหตุต่างๆ ให้ช่วยกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2566 - 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวใช้รถใช้ถนนเดินทางมาเป็นจำนวนมากจึงได้กำหนดการวางแผนให้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่แต่ละเขตรับผิดชอบ 3  อำเภอ ที่รับผิดชอบตามที่เคยปฎิบัติมาเป็นประจำทุกปีโดยทางมูลนิธิจะจัดส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร พร้อมรถพยาบาล รถสนับสนุน รวมทั้งรถเคลื่อนที่เร็ว หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตลอด 24 ชม.ออกปฎิบัติหน้าที่ในการเตรียมพร้อมการออกปฎิบัติงานยังจุดรอรับเหตุต่างๆ ทันที

 

ปัจจุบันมูลนิธิขุนรัตนาวุธ มีเจ้าหน้าที่จุดรอรับเหตุต่างๆจำนวน 818 นาย รถพยาบาล รถปฏิบัติการตอบโต้โควิด รถสนับสนุนงานจราจรงานแสงสว่าง รถอุปกรณ์ตัดถ่าง และประดาน้ำ รถกู้ชีพ-กู้ภัย รถเคลื่อนที่เร็ว รถอุปกรณ์ตัดถ่าง และรถอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 200 คัน ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนใน 3  อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง  และอำเภอพนมทวน

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.