เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
"ในหลวง-พระราชินี" พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูต-กงสุลใหญ่ไทยที่ประจำตปท.ทั่วโลก เฝ้าฯ


25 พ.ย. 2566, 08:48

"ในหลวง-พระราชินี" พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูต-กงสุลใหญ่ไทยที่ประจำตปท.ทั่วโลก เฝ้าฯเมื่อเวลา 18.17 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลกประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2566

 


ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาในการทรงตอบข้อซักถามและพระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับบทบาททางการทูตในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน และการปลูกฝังความผูกพันของเยาวชนไทยในต่างประเทศกับประเทศไทย ทั้งยังทรงเล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาที่เครือรัฐออสเตรเลีย ทั้งนี้ ได้พระราชทานข้อความเพื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลไทยในต่างประเทศ เชิญไปเผยแพร่แก่ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.