เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัดภาคใต้ เร่งคลี่คลายสถานการณ์ช่วยเหลือปชช.


20 พ.ย. 2566, 15:33ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัดภาคใต้ เร่งคลี่คลายสถานการณ์ช่วยเหลือปชช.
วันนี้ ( 20 พ.ย.66 ) เวลา 10.20 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 16 – 20 พ.ย. 66 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 6 จังหวัด 34 อำเภอ 156 ตำบล 770 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 32,831 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา 19 อำเภอ 95 ตำบล 444 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,199 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ประสานพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง สงขลา ชุมพร และนครศรีธรรมราช รวม 34 อำเภอ 156 ตำบล 770 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 32,831 ครัวเรือน ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครราชสีมา และสงขลา รวม 19 อำเภอ 95 ตำบล 444 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,199 ครัวเรือน แยกเป็น

1) พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนขนุน และอำเภอเมืองพัทลุง รวม 17 ตำบล 65 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 452 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2) นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร อำเภอพระพรหม อำเภอนบพิตำ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอท่าศาลา อำเภอพิปูน อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 51 ตำบล 273 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,946 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3) สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอเมืองสงขลา รวม 27 ตำบล 106 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,801 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำ รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เพื่อแก้ไขปัญหา เร่งระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.