เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.เผยผลกระทบแผ่นดินไหวเชียงราย พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย อาคารเสียหายรวม 9 แห่ง


17 พ.ย. 2566, 16:11ปภ.เผยผลกระทบแผ่นดินไหวเชียงราย พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย อาคารเสียหายรวม 9 แห่ง
วันนี้ ( 17 พ.ย.66 ) สืบเนื่องจากกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 6.4 ความลึก 9 กม. เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงประเทศไทย โดยประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และอาคารสูงในกรุงเทพฯ รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าว โดยเบื้องต้น มีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายในพื้นที่ 2 จังหวัด ดังนี้ (ข้อมูล ณ เวลา 12.00 น.)

จังหวัดเชียงราย 
ประชาชนในทุกอำเภอรับรู้ถึงแรงสั่นไหว และมี 5 อำเภอได้รับผลกระทบ ได้แก่ เมืองเชียงราย แม่ลาว แม่สาย เวียงชัย และแม่จัน เบื้องต้นมีอาคารเกิดรอยร้าว 6 หลัง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกจากอาคารก่อสร้าง 1 คน 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ประชาชนในทุกอำเภอรับรู้ถึงแรงสั่นไหว และมี 3 อำเภอได้รับผลกระทบ ได้แก่ สันทราย เชียงดาว และแม่แตง เบื้องต้นมีอาคารโรงเรียนบ้านป่าก้าง อ.สันทรายเสียหาย 1 แห่ง  และบ้านเรือนประชาชนใน อ.เชียงดาวและ อ. แม่แตง เสียหายบางส่วนรวม 2 หลัง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานให้จังหวัดที่รับรู้ถึงแรงสั่นไหว ติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดความตื่นตระหนก ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ รวมถึงสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ หากมีรายงานเพิ่มเติม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.