เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯ ยะลา เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารเบตง แก้ปัญหาการจราจรคับคั่ง


13 พ.ย. 2566, 17:18ผู้ว่าฯ ยะลา เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารเบตง แก้ปัญหาการจราจรคับคั่ง
วันที่ 13 พ.ย.66 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเบตง ถ.มหามงคล หริอ ถนนเลี่ยงเมือง เขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารเบตง โดยมีนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร ประชาชน เข้าร่วม ซึ่งทางเทศบาลเมืองเบตง ได้จัดให้มีพิธีการทำบุญ ทั้งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบไหว้เทวดาฟ้าดิน พิธีสงฆ์ และพิธีทางศาสนาอิสลาม ก่อนที่ประธานจะตัดริบบิ้น เปิดป้ายผ้า และทำการปล่อยรถตู้โดยสารคันแรกออกจากสถานีขนส่ง

นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ แต่เนื่องจากสภาพถูมิศาสตร์ของอำเภอเบตงส่วนใหญ่เป็นภูเขาพื้นที่ราบมีจำกัด ภายในเขตตัวเมือง ย่านชุมชนการค้า ถนนมีลักษณะเล็กและแคบ ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น รวมไปถึงข้อจำกัดด้านสถานที่ในการจอดรถรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งทางเทศบาลเมืองเบตงมีภาระหน้าที่ในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นระบบ มีมาตรฐานและเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยมมั่งคั่งของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย จึงดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเบตง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองเบตง รวมถึงยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เป็นระบบ เรียบร้อย ของเมืองเบตงที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ต่อสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

คำที่เกี่ยวข้อง : #เบตง   #ยะลา  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.