เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ก.พลังงาน ปริมาณน้ำมันในปั๊มเข้าสู่ภาวะปกติ หลังคนแห่เติมเบนซินหลังลดราคา


12 พ.ย. 2566, 15:24ก.พลังงาน ปริมาณน้ำมันในปั๊มเข้าสู่ภาวะปกติ หลังคนแห่เติมเบนซินหลังลดราคา
วันนี้ ( 12 พ.ย.66 ) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ภายหลังจากมีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ในส่วนของน้ำมันกลุ่มเบนซิน ที่มีการประกาศเริ่มมาตรการลดราคาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นั้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากชะลอการเติมน้ำมันในช่วงวันที่ 5-6 พฤศจิกายน นั้น มีปริมาณการเติมน้ำมันของประชาชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด และในวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันแรกของการลดราคาน้ำมัน พบว่ามีปริมาณการเติมน้ำมันของประชาชนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 3 เท่า ซึ่งค่าเฉลี่ยน้ำมันเบนซินทุกชนิดรวมกันอยู่ที่ประมาณวันละ 28 ล้านลิตร แต่ในวันที่ 7 พฤศจิกายน มีการเติมน้ำมันสูงเกือบ 70 ล้านลิตร ทำให้สถานีบริการบางแห่งมีน้ำมันไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายให้กับประชาชน สำหรับปริมาณการใช้น้ำมันในวันที่ 8 -9 พฤศจิกายน มีปริมาณการใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านลิตร และ ปัจจุบันมีเพียง 29 สถานีบริการที่ขาดการจำหน่ายน้ำมัน จากกว่า 2 หมื่นสถานีบริการ

ทั้งนี้ในส่วนของสถานีบริการที่มีปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอ กระทรวงพลังงานได้ให้สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการแก้ไขและชี้แจงต่อผู้ค้าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานมีการติดตามปริมาณการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดิม เปลี่ยนมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งกระทรวงพลังงานก็จะติดตามไม่ให้เกิดการขาดแคลนอีก หากประชาชนพบว่าสถานีบริการใดไม่มีน้ำมันจำหน่าย สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน โทร 02 140 7000

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.