เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณ จัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562


12 มิ.ย. 2562, 16:56ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณ จัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1 ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5 โดยมี นายประมุข สัจจะวิเศษ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีนางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 68 คน

 ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ และสังคมโดยรวม และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส.ได้สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น จำนวน 6 รุ่น เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนที่มีบุตรหลานเสพยาเสพติด และเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจต่อผู้เสพยาเสพติดให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงสามารถกลับตัวเป็นคนดีดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมกับเป็นแกนนำในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนต่อไป

 


นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประธานในพิธี กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงมากขึ้นในทุกพื้นที่ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาทางสังคม ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของบ้านเมือง บั่นทอนเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ อนาคตของชาติถูกทำลาย ครอบครัว แตกสลาย ซึ่งเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว วิธีการป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นที่สำคัญประการแรก คือ การกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านและชุมชน และกรณีพบว่ามีผู้เสพยาเสพติดก็ต้องดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ถ้าเป็นผู้ค้ายาเสพติดก็จะต้องจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย และวิธีการกดดันอื่นๆ ตามลำดับ

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.